• We spelen in competitieverband

  • Nog een beetje huiskamer

  • Op een vriendelijke locatie

  • Met veel parkeerruimte

Copyright 2019 - Heilooër Bridgeclub

Berichten

Ons bestuur is vast gestart 

Wij hebben het komende seizoen weer op de rails gezet. Uiteraard zal het een en ander door de ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. Een uitnodiging naar u is onderweg. 
Een feit is dat ons ledenbestand terugelopen is tussen de 80 en 90. Probeer als enthousiast lid nog een aantal vrienden binnen te halen voor onze club. Temeer omdat enkele leden op zoek zijn naar een nieuwe bridgepartner. Wij gaan nog een oproep plaatsen in de Uitkijkpost. Hier en daar in Heiloo gaan we flyers ophangen en we staan vanaf 20 augustus drie weken op de digitale borden op de toegangswegen naar onze gemeente. 

Wedstrijdleiding
U weet dat Pieter van Wiechen afscheid heeft genomen als wedstrijdleider. Wij blijven hem dankbaar voor zijn inzet. Miranda Das heeft zich al aardig ingewerkt als zijn opvolger. Bij de knoppen Clubgegevens en Afmelden vind u haar terug.
Door de terugloop van het aantal leden is besloten terug te gaan naar 3 lijnen van 14 koppels. 4 Lijnen zouden moeilijkheden kunnen veroorzaken bij meerdere afmeldingen op een avond.Wij doen mee voor de Rabo Clubkas.

Sinds januari 2018 heeft onze penningmeester de bankzaken ondergebracht bij de Rabobank. Nu kunnen onze leden die zelf ook lid zijn van de Rabobank tijdens een Rabo Clubkas Aktie stemmen naar welke instellingen de Rabobank geld zal overmaken. Het zal duidelijk zijn op wie u moet stemmen. Het heeft het afgelopen seizoen € 159,- opgebracht. Ga zo door.

Bij Tips & trucs vindt u twee apps om te downloaden.

 

 

 

Wilt u lid worden?

 

neem contact op met de secretaris via een email

f t g m