Copyright 2020 - Heilooër Bridgeclub

Clubgegevens


SEIZOEN 2019-2020

Het nieuwe seizoen start dit jaar op donderdag 5 september met een korte ledenvergadering en de eerste competitieavond.

We spelen in 2 lijnen. Er worden 24 spellen gespeeld.
We spelen dus op donderdagavond en beginnen om 19.45 uur. Na 3 of 4 ronden is er een pauze van ongeveer 15 minuten. Het laatste spel is rond 23.00 uur afgelopen.

Wedstrijdleiders zijn: Jan Huting, Margareth de Bruyckere en Miranda Das.

Een compleet overzicht van de speelavonden vindt u in het Jaarschema.


CONTRIBUTIE

De contributie per lid is € 70,-.
Eenmalig entreegeld bedraagt € 10,-.

Het verenigingsjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Conform de statuten dient opzeggen schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 31 juli. Bij niet tijdig opzeggen, blijft men automatisch lid met de daaraan verbonden kosten.

U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL20RABO0323 3273 70 tnv de Heilooër Bridgeclub
.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering.

HBC is niet aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Wij volgen wel hun richtlijnen.

 

HET BESTUUR

Voorzitter: Bob Kos
Penningmeester: Henk Leering
Secretaris: Petra van der Storm

Lid Irma van Loon: PR en webmaster
Lid Miranda Das: voorzitter van de wedstrijdcommissie

WEDSTRIJDCOMMISSIE:

Jan Huting
Taetske Haan
Margareth de Bruyckere
Miranda Das

Alex Turk: s
ysteembeheer

 

 

 

Wilt u lid worden?

of als invaller een avondje met ons meespelen?

 

neem contact op met de secretaris via een email

f t g m